Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych


Rozwi膮zania, kt贸rych u偶ywamy s膮 zgodne z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og贸lne Rozporz膮dzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRANSAZJA Krzysztof St臋pie艅 z siedzib膮 w Pruszkowie (05-800), przy ulicy Kubusia Puchatka 8/34; e-mail: biuro@transazja.pl

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia podr贸偶nego administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie Ubezpieczyciel. TRANSAZJA Krzysztof St臋pie艅 b臋dzie wtedy podmiotem przetwarzaj膮cym podane przez Ciebie dane osobowe w imieniu Ubezpieczyciela.

We wszelkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami mailowo: biuro@transazja.pl. Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to mo偶liwe, maksymalnie w ci膮gu 30 dni.

Jak weszli艣my w posiadanie Twoich danych?

Poda艂e艣 nam je:

 1. Podczas zawierania umowy na organizowan膮 przez nas imprez臋 turystyczn膮,
 2. Wype艂niaj膮c formularz osobowy b臋d膮cy nieod艂膮cznym elementem procesu organizacji imprezy turystycznej,
 3. Podczas przes艂ania wst臋pnej rezerwacji miejsca na organizowan膮 przez nas imprez臋 turystyczn膮,
 4. Podczas przygotowania indywidualnej oferty na imprez臋 turystyczn膮,
 5. Zapisuj膮c si臋 na list臋 powiadomie艅 o nowym terminie imprezy turystycznej,
 6. Zapisuj膮c si臋 do naszego Newslettera.

W przypadku gdy rezerwacja miejsca na organizowan膮 przez nas imprez臋 turystyczn膮 nie by艂a dokonywana bezpo艣rednio przez Ciebie, Twoje dane osobowe mog艂y zosta膰 pozyskane od osoby dokonuj膮cej rezerwacji us艂ug w Twoim imieniu.

Po co przetwarzamy Twoje dane? (Podstawa prawna i cel przetwarzania danych)

Jest kilka sytuacji, w kt贸rych potrzebujemy przetwarza膰 powierzone nam przez Ciebie dane osobowe. S膮 to:

a) Realizacja umowy o 艣wiadczenie us艂ug turystycznych
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia

Pos艂ugujemy si臋 Twoimi danymi kt贸re s膮 niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸r膮 zawarli艣my. Potrzebujemy ich na przyk艂ad po to, by:
- Wprowadzi膰 je do systemu rezerwacyjnego,
- Przydzieli膰 Ci odpowiedni pok贸j hotelowy,
- Zarezerwowa膰 i wybra膰 dla Ciebie miejsce w samolocie,
- Przyj膮膰 i w miar臋 mo偶liwo艣ci spe艂ni膰 Twoje 偶yczenia specjalne,
- Przekaza膰 je ubezpieczycielowi,
- Przygotowa膰 stosowne dokumenty wizowe i transgraniczne,
- Obs艂u偶y膰 pochodz膮c膮 od Ciebie ewentualn膮 reklamacj臋.

b) Rozliczenia finansowe i sprawozdawczo艣膰 rachunkowa
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia

Przetwarzamy Twoje dane r贸wnie偶 do cel贸w podatkowych i rachunkowych, poniewa偶 wymagaj膮 od nas tego przepisy prawne.

c) Realizacja prawnie uzasadnionych interes贸w Biura Podr贸偶y TRANSAZJA
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia

Przetwarzamy Twoje dane r贸wnie偶 z uwagi na prawnie uzasadniony interes Biura Podr贸偶y TRANSAZJA, na kt贸ry sk艂ada si臋 przyk艂adowo:

- Wys艂anie Ci e-maili z informacjami ,,co u nas?”,
- Prowadzenia marketingu bezpo艣redniego w艂asnych i obcych produkt贸w i us艂ug,
- Prowadzenie statystyk ,
- Przechowywanie danych do cel贸w archiwizacyjnych oraz zapewnienie jasno艣ci rozlicze艅 (wykazania spe艂nienia przez nas obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa).

d) Ustalania, dochodzenie i obrona roszcze艅
podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego

Mo偶e to by膰 przyk艂adowo prowadzenie post臋powa艅 s膮dowych, mediacji lub 艣ci膮ganie nale偶no艣ci.

Jakie dane b臋d膮 przetwarzane?

To, jakimi konkretnie Twoimi danymi osobowymi musimy si臋 pos艂u偶y膰 zale偶y od konkretnej sytuacji.

 1. Przy organizacji i realizacji imprezy turystycznej na podstawie zawartej umowy potrzebujmy pos艂u偶y膰 si臋 ca艂ym szeregiem Twoich danych osobowych. S膮 to zawsze: imi臋 (imiona), nazwisko, p艂e膰, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu to偶samo艣ci (dow贸d osobisty lub paszport w zale偶no艣ci od kraju wyjazdu lub oferty), data jego wydania oraz wa偶no艣ci, organ wydaj膮cy dokument, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Zale偶nie od docelowego kraju (kraj贸w) w kt贸rych b臋dzie realizowana impreza, mo偶emy potrzebowa膰 dodatkowych informacji jak na przyk艂ad Twojego wizerunku w postaci fotografii paszportowej.
 1. Przy przes艂aniu wst臋pnej rezerwacji miejsca na organizowan膮 przez nas imprez臋 turystyczn膮 potrzebujemy pozyska膰 od Ciebie: imi臋, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zapisuj膮c si臋 na list臋 powiadomie艅 o nowym terminie imprezy turystycznej lub na Newsletter potrzebujemy jedynie Twojego adresu e-mail.

Jak d艂ugo b臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane?

Czas, przez jaki b臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane, zale偶y od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 1. W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprez臋 turystyczn膮 oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszcze艅 z tytu艂u prowadzonej przez nas dzia艂alno艣ci gospodarczej, mo偶emy przechowywa膰 podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezb臋dnym dla dochodzenia roszcze艅 oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas us艂ug podane przez Ciebie dane osobowe b臋dziemy przetwarza膰 tak d艂ugo, jak d艂ugo b臋dziesz korzysta艂 z naszych us艂ug. W ka偶dym momencie mo偶esz w szybki i 艂atwy spos贸b - poprzez linki „wypisz si臋” zawarte w wysy艂anych do Ciebie wiadomo艣ciach zg艂osi膰 nam, i偶 nie chcesz otrzymywa膰 od nas takich tre艣ci. W贸wczas zaprzestaniemy ich wysy艂ki zgodnie z Twoim 偶膮daniem.
 3. W przypadku przetwarzania danych dla cel贸w podatkowych i rachunkowych, mo偶emy przechowywa膰 podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, kt贸rego dane dotycz膮, a tak偶e po zako艅czeniu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie i przez czas niezb臋dny do rozliczenia umowy.

Komu mog膮 zosta膰 udost臋pnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe b臋d膮 udost臋pniane w minimalnym, niezb臋dnym dla realizacji us艂ug i wymog贸w prawnych zakresie innym odbiorcom. Mog膮 to by膰:

 • Uprawnieni i upowa偶nieni pracownicy Biura Podr贸偶y TRANSAZJA,
 • Dostawcy us艂ug informatycznych oraz ksi臋gowych na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania zawartych na pi艣mie,
 • Partnerzy wsp贸艂pracuj膮cy z administratorem, dostarczaj膮cy poszczeg贸lne us艂ugi sk艂adaj膮ce si臋 na imprez臋 turystyczn膮, tacy jak: hotele, przewo藕nicy i firmy transportowe, w tym linie lotnicze, piloci, przewodnicy, lokalni kontrahenci zapewniaj膮cy organizacj臋 czasu lub zwiedzanie w miejscu imprezy lub pobytu, dostawcy us艂ug odprawy paszportowej, wizowej czy granicznej, elektroniczne systemy rezerwacji, za pomoc膮 kt贸rych rezerwowane s膮 poszczeg贸lne us艂ugi, itp.,
 • Podmioty realizuj膮ce us艂ugi pocztowe lub kurierskie,
 • Ubezpieczyciele,
 • Plac贸wki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarze艅 losowych),
 • Inne podmioty niezb臋dne do wykonywania zawartych um贸w na realizacj臋 odpowiednich 艣wiadcze艅,
 • Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane w przypadkach innych ni偶 w ramach konkretnego post臋powania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Dane osobowe  mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podr贸偶y.

Czy dane b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu realizacji umowy dane mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w kt贸rym dane mog膮 by膰 chronione w mniejszym stopniu ni偶 na terenie EOG. Dane osobowe b臋d膮 przekazywane wy艂膮cznie w celu realizacji zapis贸w umowy, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt贸rymi s膮 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮. Szczeg贸艂owy wykaz stopnia ochrony w poszczeg贸lnych Pa艅stwach znale藕膰 mo偶na na stronie https://giodo.gov.pl -> Porady i wskaz贸wki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Pa艅stw Trzecich.

Czy podawanie nam danych jest konieczne?

Nie obligujemy Ci臋 do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pami臋taj jednak, 偶e jest to niezb臋dne, aby艣my mogli zawrze膰 z Tob膮 umow臋 o udzia艂 w imprezie turystycznej czy umow臋 ubezpieczenia podr贸偶nego z Ubezpieczycielem oraz, je艣li wyrazisz tak膮 ch臋膰, przesy艂a膰 Ci nasz Newsletter lub inne 艣wiadczone przez nas us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.

Czy przetwarzamy dane osobowe w spos贸b zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie b臋d膮 prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Natomiast na podstawie posiadanych danych osobowych administrator mo偶e dokonywa膰 profilowania, czyli oceny niekt贸rych cech i wybor贸w dotycz膮cych klient贸w. Celem profilowania jest lepsze dobranie materia艂贸w informacyjnych oraz ofert dotycz膮cych naszych produkt贸w. Dzi臋ki profilowaniu odbiorca b臋dzie otrzymywa艂 informacje lepiej dopasowane do jego preferencji. W ka偶dej chwili mo偶na wyrazi膰 sprzeciw na profilowanie.

Jakie uprawnienia przys艂uguj膮 Ci wobec TRANSAZJA je艣li chodzi o przetwarzanie danych?

Prawa, kt贸re przys艂uguj膮 ka偶dej osobie to:

 • prawo 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporz膮dzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporz膮dzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporz膮dzenia),
 • prawo do usuni臋cia danych (art. 17 Rozporz膮dzenia) przys艂uguj膮ce w okre艣lonych w Rozporz膮dzeniu przypadkach,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporz膮dzenia),
 • prawo do z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporz膮dzenia).  W przypadku sprzeciwu z艂o偶onego przed realizacj膮 umowy lub w trakcie realizacji, z艂o偶enie b臋dzie wi膮za艂o si臋 z brakiem mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci wszystkich us艂ug w ramach umowy i mo偶e zosta膰 potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo do cofni臋cia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporz膮dzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie udzielonej zgody.

Je艣li b臋dzie to konieczne mo偶esz ich u偶y膰 w sytuacji gdy np.:

 • Stwierdzisz 偶e Twoje dane s膮 niekompletne lub b艂臋dne,
 • Kiedy Twoje dane przestan膮 by膰 potrzebne, do tego do czego by艂y zebrane wcze艣niej,
 • Kiedy postanowisz wycofa膰 zgod臋 na przetwarzanie lub zg艂osisz sprzeciw wobec przetwarzania.

Przys艂uguje Ci prawo do wniesienia skargi zwi膮zanej z przetwarzaniem przez TRANSAZJA Krzysztof St臋pie艅 danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Informacje ko艅cowe

Zasady opisane w tym dokumencie maj膮 zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpocz臋cia stosowania RODO.

Pe艂ny tekst og贸lnego europejskiego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO) znajduje si臋 na stronie: www.giodo.gov.pl/pl/569/9276TRANSAZJA Krzysztof St臋pie艅
Kubusia Puchatka 8/34, 05-800 Pruszk贸w,
NIP 534-206-00-25, REGON 366981342,
email: biuro@transazja.pl